YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Değişen koşullara ve belirsizliklere karşı, karar mekanizmalarını destekleyen, strateji ve politikalara katkı sağlayan, işletme ihtiyaçlarına yönelik etkin ra porlar sunan muhasebe bilgi sistemi için, optimal bilgi yönetimi olarak kabul edilen kurumsal bilgelik anlayışı, önemli bir yenilenme hareketi olarak görülmektedir. Bu çalışmada muhasebe bilgi sistemi, bilgi yönetimi ve kurumsal bilgelik anlayışı bakışı il e ele alınmış, söz konusu alanlara ait bileşenler ve kriterler üzerinde incelemeler yapılmıştır. Teorik olarak araştırılan konunun, uygulamadaki karşılığını görmek üzere kurumsal bilgi yönetim altyapısına sahip işletmelere anket uygulanmıştır. Anket verileri istatistiksel analizlere tabi tutulmuş, kurumsal bilgelik anlayışı ile muhasebe bilgi sistemi ilişkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Bilgelik, Bilgi Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemi, Yönetim Muhasebesi

JEL Sınıflandırması: M41, M49, M15.

Corporate Wisdom Understanding In Accounting Information System

ABSTRACT

An understanding of corporate wisdom, considered as optimal information management, is seen as an important renewal movement for the accounting information system, which supports the decision - making mechanisms, contributes to strategy and politics, and provides effective reports on business needs against changing conditions and uncertainties. In this study, accounting information system is handled with the view of the elements of knowledge management and corporate wisdom, and the components and criteria of on these areas are examined. In order to see effectiveness in practice of the subject examined theoretically, a questionnaire was applied to the enterprises having institutional information management infrastructure. The data’s of the questionnaire was subjected to statistical analysis and the relationship between corporate wisdom and accounting information system was evaluated.

Keywords: Corporate Wisdom, Knowledge Management, Accounting Information System, Management Accounting.

Jel Classification: M41, M49, M15


Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Bilgi Sisteminde Kurumsal Bilgelik Anlayışı ]541 Kb