YOOtheme

Announcements

ÖZET

Dünyada muhasebe meslek örgütleri, mesleğin itibarını ve mesleki davranışların yüksek standartlarını korumayı amaç edinmiştir ve bu sebeple yönetmelikler ve tebliğler yoluyla düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, meslek örgütünün yerel teşkilatlanması olan meslek odaları tarafından, yönetmelikler çerçevesinde 2008 - 2013 yılları arasında verilen disiplin cezalarını incelemektir. Bu amaçla, bir SMMM odasının vermiş olduğu disiplin cezalarının türü ve hangi etik yaklaşımına aykırı olduğu örnek vakalar üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Etiği, Disiplin Cezaları .

JEL Sınıflandırması: M41, M19

 

The Structural Analysis of Disciplinary Penalties Given by a Certified Public Accountants’ Chamber between the Years 2008 - 2013

ABSTRACT

The accounting profession organizations in all over the world have a goal of upholding the dignity and honor of the accounting profession and maintain high standards of professional conduct by using professional regulations and communiqués. The purpose of this study is to investigate disciplinary punishment, which given by the CPA chambers, between the years of 2008 - 2013. For this purpose, disciplinary penalties which given by a CPA Chamber have been examined by its type and ethical philosophy.

Keywords: Accounting Profession Ethics, Disciplinary Penalties.

Jel Classification: M41, M19 .

Download this file (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Bir Muhasebe Meslek Odasında 2008 - 2013 Yıllarında Verilen Disiplin Cezalarının Yapısal Analizi ]346 Kb