YOOtheme

Announcements

ÖZET

Türkiye’de 2001 yılında uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi 02.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınla nan yönetmelik ile kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaş altındaki tüm çalışanlara zorunlu hale getirilmiştir. Kurumdaki personel sayısına göre Bireysel Emeklilik Sistemine zorunlu giriş tarihleri değişiklik göstermektedir. Yapılan bu çalışmada sisteme zorunlu giriş sonucunda sağlık sektörü çalışanlarının ücretlerinden yapılacak muhtemel kesinti tutarları ve kesintinin hangi hesapta muhasebeleştirileceği ile ilgili örnekler verilmiştir. Bu yolla uygulayıcılara destek olmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Muhasebe, Ücret Bordrosu .

JEL Sınıflandırması: M41, I13.

Transition to Compulsory Individual Pension System and Accounting for Discontinuities

ABSTRACT

The Individual Pension System, which started to be implemented in Turkey in 2001, has become compulsory for all employees under the age of 45 working in the public and private sectors with the regulation published in the Official Gazette on 02nd January 2017. According to the number of personnel at the institution, compulsory entry dates to Individual Pension System have been changed. In this study, As a result of the forced entry into the system, examples are given concerning possible deductions from the wages of health sector employees and how these will be accounted for. It is aimed to support practitioners in this way.

Keywords: Individual Pension System, Accounting, Wages Sheet.

Jel Classification: M41, I13.


Download this file (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Geçiş ve Yapılacak Kesintilerin Muhasebeleştirilmesi ]228 Kb