YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The relationship between economic growth and financial development is investigated within the framework of this study in which financial development is examined under three sections including banking development, stock market development and debt market development. Examination is made by using quarterly data of Turkey for the period 2003Q1- 2016Q1. At the end of study, a unidirectional relationship is found from stock market development to economic growth which validates “Supply Leading Hypothesis”. From the perspective of banking development and debt market development, way of causality relationship validates “Demand Following Hypothesis”.

Keywords: Financial Development, Economic Growth, Banking, Stock Markets, Debt Markets.

Jel Classification: G2, O43.

Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

ÖZET

Bu çalışma kapsamında bankacılık sektörünün gelişimi, pay piyasasının gelişimi ve borçlanma piyasasının gelişimi olarak üç alt başlık altında incelenen finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. İnceleme 2003 yılının ilk çeyreği ile 2016 yılının ilk çeyreği arasındaki dönemi kapsayacak şekilde çeyreklik Türkiye verisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda “Arz Öncüllü Hipotez” e uygun olarak pay piyasasının gelişiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bankacılık sektörünün büyümesi ve borçlanma piyasasının gelişimi açısından nedensellik ilişkisi “Talep Takipli Hipotez”i destekler şekildedir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Bankacılık, Pay Piyasaları, Borçlanma Piyasası.

JEL Sınıflandırması: G2, O43.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Examination Of The Relationship Between Financial Development And Economic Growth: Case Of Turkey ]299 Kb