YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The cost reduction is a critical and highly sensitive process. The required cost reduction that generates the required target profit level by ensuring optimal quality, delivery time and price level of new products, in other words; customer oriented cost reduction, is the core element of today’s target costing. Obviously, overhead reduction is a sophisticated process when the difficulty in overhead measurement and assignment is considered. This study aims to exhibit how to determine cost reduction areas in accordance with customer requirements during manufacturing process by using Activity Based Costing, Analytical Hierarchical Process, Quality Function Deployment and Value Index using a holistic approach. The model presented in the study is flexible for all industries and the model may be used with other costing methods other than Activity Based Costing.

Keywords: Target Costing, Cost Reduction, Quality Function Deployment, Value Index, Activity Based Costing.

Jel Classification: M40, D24.

Maliyet Azaltım Kararı: Bütünsel Bir Yaklaşım

ÖZET

Maliyet azaltımı; kritik ve hassas bir süreçtir. En uygun kaliteyi, teslimat süresini ve fiyat seviyesini sağlayan diğer bir deyişle, müşteri tabanlı maliyet azaltımını sağlayan ve hedef karı gerçekleştiren gerekli maliyet azaltımının belirlenmesi; hedef maliyet sürecinin en önemli öğesidir. Açık olarak, genel üretim giderlerinin azaltılması; genel üretim giderlerinin ölçülmesi ve dağıtımındaki zorluklar göz önüne alındığında sofistike bir süreçtir. Bu çalışma, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Değer Endeksi temelli bütünsel bir yaklaşım kullanarak müşteri temelli maliyet azaltım alanlarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada sunulan model bütün endüstrilerde kullanılabilir ve model, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme dışında diğer maliyet yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hedef Maliyetleme, Maliyet Azaltımı, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Değer Endeksi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme.

JEL Sınıflandırması: M40, D24.


Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Decision On Cost Reduction: A Holistic View ]722 Kb