YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

We study the relation between the educational background of chief executive officers (CEOs) and firm performance for 122 manufacturing firms traded on Borsa Istanbul (BIST) between 2009-2015. We analyze two different measures of performance, namely operating performance and market-based performance. We find that firms that have CEOs with an engineering background experience higher operating performance measured by return on assets (ROA) than firms that have CEOs with other educational backgrounds. Moreover, firms with engineer CEOs also experience better market-based performance measured by Tobin’s Q. The positive association between having CEOs with an engineering background and firm performance that we document is robust to the inclusion of several firm-level control variables in our multivariate analysis. We also find that this positive relation is more pronounced for public manufacturing firms of smaller size.

Keywords: Chief Executive Officer (CEO), Educational Background, Engineering, Firm Performance, Borsa Istanbul.

Jel Classification: G30, G34.

BIST İmalat Firmalarındaki Mühendis CEO’lar ve Firma Performansı

ÖZET

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da 2009-2015 arası işlem gören 122 imalat firmasındaki icra kurulu başkanının (CEO) öğrenim geçmişi ile firma performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Faaliyet performansı ve piyasa bazlı performans olmak üzere iki farklı performans ölçüsü analiz edilmiştir. Bulgularımıza göre icra kurulu başkanı mühendislik kökenli olan firmalar, icra kurulu başkanı diğer öğrenim geçmişlerinden olan firmalara kıyasla varlıkların getirisi bakımından daha yüksek faaliyet performansı göstermektedir. Ayrıca, icra kurulu başkanı mühendis olan firmalar Tobin’s Q oranı bakımından da daha iyi piyasa bazlı performans göstermektedir. Mühendislik kökenli icra kurulu başkanı sahibi olma ile firma performansı arasında göstermiş olduğumuz pozitif ilişki, firma düzeyindeki çeşitli kontrol değişkenlerinin çok değişkenli analizimize dahil edilmesinden etkilenmemektedir. Ayrıca bu pozitif ilişki daha küçük boyutlu halka açık imalat firmaları için daha belirgindir.

Anahtar Kelimeler: İcra Kurulu Başkanı (CEO), Öğrenim Geçmişi, Mühendislik, Firma Performansı, Borsa İstanbul.

JEL Sınıflandırması: G30, G34.


Bu dosyayı indir (12.pdf)Tam Metin (PDF)[Engineer CEOs and Firm Performance in BIST Manufacturing Firms ]764 Kb