YOOtheme

Duyurular

Impact of Brokerage Analysts’ Recommendations on Stock Prices: Evidence from Turkey

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the impact of analysts` recommendations on the stock prices of the listed companies in Borsa Istanbul. Secondary aim of this study is to investigate whether the market is semi-strong form efficient. Using the event study analysis, it is revealed that there is a significant relationship between analysts’ recommendations and stock prices in the short term and it is possible to earn abnormal returns in the post- event period. Existence of abnormal returns in the short term after the announcement and absence of any price reversals during the 15 days post-event period indicate that the market is not semi-strong form efficient.

Keywords: Market efficiency, analysts’ recommendations, event study, abnormal return.

Jel Classification: C12, G11, G14.

ÖZET

Çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa Istanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurumların yaptığı tavsiyelerin hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisini incelemektir.

Mevcut çalışmanın hedeflerinden biri de söz konusu etki üzerinden piyasanın yarı güçlü formda etkin olup olmadığını ortaya koymaktır. Olay çalışması yöntemi kullanılarak yapılan analizde kısa vadede aracı kurumların hisse alım satımı ile ilgili tavsiyeleri ile hisse senedi fiyatları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, olay sonrası kısa vadede hisse senetlerinden anormal getiri elde edilebileceği tespit edilmiştir. Duyuru sonrası kısa vadede anormal getirilerin varlığı ve hisse senedi fiyatlarında duyurudan sonraki 15 günlük süre zarfında herhangi bir geri dönüş yaşanmaması piyasanın yarı güçlü formda etkin olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Piyasa etkinliği, aracı kurum tavsiyeleri, olay çalışması, anormal getiri.

JEL Sınıflandırması: C12, G11, G14.