YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada, gelişmekte olan piyasaların borsa endeksleri arasındaki etkileşim, VAR- EGARCH yöntemiyle analiz edilmiştir. 12.03.2013-30.12.2016 dönemini kapsayan çalışmada Morgan Stanly Capital International (MSCI) endeksleri kullanılmış olup, bu endeksler; Brezilya, Meksika, Rusya, Türkiye borsa endeksleri ve Gelişmekte Olan Piyasa Endeksidir. Çalışmada, belirtilen endeks getirileri arasındaki volatilite yayılımı ve varyans değişimi incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre i) AR parametre değerleri piyasalarda yaşanan şokların ardından borsaların getiri hacimlerinde kalıcı sapmaların ortaya çıktığını göstermektedir. ii) piyasalardaki değişimin açıklanmasında kullanılan determinasyon katsayılarının oldukça düşük düzeylerde tahmin edilmesi, piyasaların tümünün zayıf formda etkin olduklarına işaret etmektedir. iii) şokların volatilite üzerindeki asimetrik etkisini ifade eden kaldıraç etkisi; Meksika ve Rusya piyasaları için oldukça yüksek elde edilmiş -negatif şokların pozitif şoklara göre volatiliteyi sırasıyla 5.71 ve 5.01 kez arttırdığı- ve piyasalar arasında volatilite yayılım mekanizmasının asimetrik olduğu ortaya çıkmıştır. (iv) Brezilya ve Türkiye için piyasalar arası volatilite yayılma etkisi simetrik ancak anlamsız olarak elde edilmiş ve (v) Gelişmekte Olan Piyasa Endeksi öncül endeks olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Volatilite Yayılım Etkisi, VAR-EGARCH, Gelişen Piyasa Endeksleri, Şoklara Verilen Tepkime Hızı, Piyasa Etkinliği.

JEL Sınıflandırması: F30, G15, C13, G14.

The Analysis of Volatility Spillover Effect between Emerging Market Indices

ABSTRACT

In this study, the interaction between stock market indices of emerging markets was analyzed by VAR-EGARCH method. The volatility spillover and variance change were examined between Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indices which are Brazil, Mexico, Russia, Turkey, and Emerging Market Indices, in the period from 3/12/2013 to 12/30/2016. The results of the econometric analysis: i) AR parameter values show that permanent deviations in the return of the stock indices following the shocks experienced in the markets, ii) estimating very low levels of the coefficient of determination to explain the change in the markets suggests that all of the markets are in the weak-form efficiency, iii) the leverage effect, represents the asymmetric effect of shocks on volatility has been found to be fairly high for Mexican and Russian markets- negative shocks increased volatility by 5.71 and 5.01 times to positive shocks, and the asymmetric volatility spillover mechanism has found, iv) in Brazil and Turkey, the volatility spillover effect between the markets was obtained symmetrically but insignificant, and v) MSCI EM Index was determined as the lead index.

Keywords: Volatility Spillover, VAR-EGARCH, Emerging Market Indices, Speed of Adjustment, Market Efficiency.

Jel Classification: F30, G15, C13, G14.