YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Behavioral finance, which emerged from the debate on traditional finance theories, suggests that investors do not act rationally and that market operations are

not completely active. Studies in this field demonstrated that it is possible to predict future asset price movements based on historical movements of these prices. The purpose of the present study is to analyze the contrarian strategy profitability in Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul), which argues that the past losers are the winners in the future. For this purpose, the performances of the 1,2,3,4 and 5-year term portfolios between January 2001 and December 2015 are examined for the consecutive 1, 2, 3, 4 and 5-year periods. Analysis results demonstrated that the contrarian strategy is a profitable investment strategy in Borsa Istanbul.

Keywords: Contrarian Strategy, Behavioral Finance, Overreaction, Borsa Istanbul.

Jel Classification: G11, G12, G1

Zıtlık Stratejisi Karlılığı: Borsa İstanbul Örneği

 

ÖZET

 

Geleneksel finans teorilerinin sorgulanmaya başlaması ile ortaya çıkan davranışsal finans, yatırımcıların rasyonel hareket etmediğini ve piyasaların tam olarak etkin işlemediğini öne sürmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar, varlık fiyatlarının geçmiş hareketlerine bakarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, geçmişin kaybedenlerinin geleceğin kazananları olduğunu ileri süren zıtlık stratejisi karlılığının Borsa İstanbul’da analiz edilmesidir. Bu amaçla, Ocak 2001-Aralık 2015 tarihleri arasında 1,2,3,4 ve 5 yıllık vadelerle oluşturulan portföylerin, izleyen 1,2,3,4 ve 5 yıllık vadelerdeki performansları incelenmiştir. Analiz sonucunda, zıtlık stratejisinin Borsa İstanbul’da karlı bir yatırım stratejisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zıtlık Stratejisi, Davranışsal Finans, Aşırı Reaksiyon, Borsa İstanbul.

JEL Sınıflandırması: G11, G12, G14