YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

This study aims at evaluating financial performance of manufacturing companies listed on Borsa Istanbul with a recent methodology: Grey Relational Analysis. The analysis is conducted with financial ratios related to liquidity, debt, activity and profitability. Eleven ratios of ninety eight companies for the year 2015 are employed in the analysis. According to the results; although a stationery company shows the highest performance, cement and fertilizer companies predominate, and additionally there is one textile and one ceramic company in top ten companies.

Keywords: Grey Relational Analysis, performance evaluation, BIST, manufacturing industry.

Jel Classification: G10, G30.

Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

ÖZET

Bu çalışma, Borsa İstanbul’da işlem gören imalat şirketlerinin finansal performanslarını en son yöntemlerden birisi olan Gri İlişkisel Analiz ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu analiz; likidite, borç yapısı, faaliyet ve karlılık ile ilgili finansal oranlar ile gerçekleştirilmiştir. Doksan sekiz firmanın 2015 yılına ait onbir finansal oranı analizde kullanılmıştır. Sonuçlara göre, bir kırtasiye firması en yüksek performansı göstermesine rağmen, çimento ve gübre şirketleri büyük çoğunluğu oluşturmaktadır, ve ayrıca bir tekstil ve seramik firması da ilk on şirket içerisinde yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gri İlişkisel Analiz, performans değerlendirme, BİST, imalat sektörü.

JEL Sınıflandırması: G10, G30.