YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüzde hızlı ve kolay sağlanan bilginin güvenilirliği ile birlikte kolay anlaşılır olması da her zaman tartışma konusu olmaktadır. Bilginin güvenilir olması garanti altına alınsa da, farklı ülkelerin farklı finansal sistemlere sahip olması anlaşılırlık konusunda sorunlar oluşturabilmektedir. 2001 yılında kurulmuş olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) dünya ülkelerini aynı muhasebe ve finansal raporlama standartlarına bütünleştirerek, ekonomik sınırların ortadan kaktığı finansal piyasalar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda 2005 yılından itibaren Türkiye’de, halka açık şirketlerde, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adları altında uluslararası standartların çevirileri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de TMS/TFRS uygulamalarının halka açık şirketlerin piyasa değerleri üzerindeki açıklama gücünü yerel mevzuat ile karşılaştırarak analiz etmektir. 2000-2004 ve 2005- 2009 dönemlerinde Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 225 firmanın dahil edildiği çalışmada, panel veri analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, TMS/TFRS uygulamalarına göre hazırlanan mali tabloların yatırımcılar tarafından daha güvenilir kabul edildiği ve 2005 yılı sonrasında, öncesine göre fiyatlamayı daha yüksek ölçüde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: UFRS, Piyasa Değeri Etkisi, Yerel Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasaları, Panel Veri Analizi

JEL Sınıflandırması: D53, F30, M41

The Impact Of Financial Reporting Standards On Explanatory Power Of Market Value: An Empirical Study On Borsa Istanbul

ABSTRACT

Nowadays, information which could be found rapidly has a reliability and stability problem. Although a set of institutions guarantee the reliability and stability of information, investors still have problems about them. International Accounting Standards Board was founded in 2001 and its aim is developing quality, easily understandable, generally accepted and globally accounting information for investors. Correspondingly, the Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards have been applied on Turkish firms which are trading in Borsa Istanbul Stock Exchange since 2005. The aim of study is that testing the impact of IFRS on publicly traded corporations’ market value by comparing Turkish GAAP. Dataset includes 2000-2004 and 2005-2009 periods annually data of 225 publicly traded corporations’ financial reports and panel data method was used for analysis. In conclusion, according to the investors, the financial reports which prepared with IFRS are more reliable than the financial reports which prepared with Turkish GAAP.

Keywords: IFRS, Impact of Market Value, Turkish GAAP, Capital Markets, Panel Data Method.

Jel Classification: D53, F30, M41