YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Finansal piyasalar incelendiğinde, belli aralıklarla farklı nedenlerden dolayı krizlerin yaşanmış olduğu görülür. Etkileri büyük çapta hissedilmiş olan bu krizlerin altında yatan en önemli nedenlerden birisi spekülatif balonlardır. Spekülatif balonların nasıl oluştukları hakkındaki araştırmalardan, bu zamana kadar anlamlı sonuçlar alınamamıştır. Balonların oluşumunu açıklamaya yönelik yeni bir disiplin olarak Nöroekonomi ön plana çıkmıştır. Nöroekonomi; nöroloji, psikoloji ve ekonomi bilim dallarını bir araya getirerek, beyin dalgaları ile yatırım kararlarını ve yatırımcı davranışlarını anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, nöroekonomiden yararlanarak, finansal balonları açıklamaya yönelik çalışmalar incelenmiştir. Finansal balonlarla ortaya çıkan krizler incelenerek, nöroekonomi ve davranışsal finans açısından konu irdelenmiştir. Sonuç olarak, geleneksel finans teorileri ile açıklanamayan bu krizlerin, nöroekonomi ve davranışsal finans ile açıklanabileceği yapılan çalışmaların incelenmesiyle ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nöroekonomi, Finansal Balonlar, Küresel Krizler, Davranışsal Finans.

JEL Sınıflandırması: G 01, G 02

Evaluation Of Economic Crises Within The Concept Of Neuroeconomics

ABSTRACT

When the financial markets are analyzed it can be seen that crises ocur periodically due to different reasons. One of the main reasons is considered as speculative bubbles. Up to now, any significant result has not been obtained from related studies. At this point neuroeconomics is considered as a new discipline with the aim of examining the bubble formation. Neuroeconomics consisting of neurology, psychology and economics aims to analyze investment decisions and investors’ behaviors via brain waves. In this study papers written for analyzing financial bubbles are taken into the consideration by using neuroeconomics. Furthermore crises caused from these bubbles were explored from the viewpoint of neuroeconomics and behavioral finance. According to the results of related studies these crises which can not be explained by traditional financial theories are examined in the light of neuroeconomics and behavioral finance.

Keywords: Neuroeconomics, Financial Bubbles, Global Crises, Behavioral Finance.

Jel Classification: G 01, G 02

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi ]232 Kb