YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de muhasebe meslek mensuplarının KOBİ’lerin kazanç yönetim uygulamalarına dair görüşlerini incelemektedir. Bu kapsamda, Aydın, İzmir ve Malatya illerinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına anket yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların yaklaşık % 71’i Türkiye’deki KOBİ’lerin hem kar azaltıcı hem de kar artırıcı kazanç yönetim uygulamalarına başvurdukları tespit edilmiştir. Bu durum, literatürde belirtilen kazanç yönetim uygulamalarını destekler niteliktedir. Çalışmanın bulgularına göre vergi maliyetlerini düşürmek, kredi maliyetlerini düşürmek ve yatırımcıları çekmek kazanç yönetimin uygulama nedenleri olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kazanç Yönetimi, Yaratıcı Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensubu, KOBİ, Türkiye.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49.

Perspectives of Accounting ProfessionalsTowards A Research on Earnings Management Practices of SMEs in Turkey

ABSTRACT

This study investigates professional accountants' perspectives in terms of earnings management practices in Turkey. In this context, a survey application was administered to professional accountants in Aydın, İzmir, and Malatya. The results reveal that 71% of the participants believe SMEs apply both profit-reducing and profit-increasing earnings management techniques in Turkey. Among the most referenced reasons in the literature for earnings management; reducing tax expenses, reducing debt costs, and attracting investors are determined as three most important reasons for SMEs to apply earnings management techniques.

Keywords: Earnings Management, Creative Accounting, SMEs’Accounting Professionals, Turkey.

Jel Classification: M40, M41, M49.


Bu dosyayı indir (3 (95).pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye’de KOBİ’lerin Kazanç Yönetim Uygulamalarına Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma ]274 Kb