YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The reliability of financial reporting provides shareholders, partners, investors and other stakeholders in order to make correct decisions. While determining the relationship

between the reliability of financial reporting and operating type of firms, the number of employee, operating years and manager position, the questionnaire which was carried out to the businesses dependent on Corporate Governance Index that is enrolled to Istanbul Stock Exchange (BIST) was evaluated. This article adds to the literature by estimating whether the reliability of financial reporting increase by promoting the effectiveness level of control structure in the enterprise through corporate governance practices.

Keywords: Corporate Governance, Financial Reporting, Financial Statements Manipulation.

Jel Classification: G30, M40, M41.

Kurumsal Yönetim Kapsamında Finansal Raporlamanın Güvenirliliği: Türkiye’den Örnek Olay

ÖZET

Finansal raporlamanın güvenirliliği; hissedarların, ortakların, yatırımcıların ve diğer paydaşların daha doğru kararlar almalarına yardımcı olmaktadır. Çalışmada, kurumsal

yönetim çerçevesinde finansal raporlamanın güvenilirliği ile işletmelerin faaliyet türü, çalışan sayısı, faaliyet yılları ve yönetici pozisyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkinin belirlenmesinde Borsa İstanbul (BİST)’a kayıtlı Kurumsal Yönetim Endeksine tabi işletmelere uygulanan anket değerlendirilmiştir. Bu makale, işletmelerde kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda kontrol yapısının etkinlik düzeyini artırarak, finansal raporlamanın güvenirliliğini artırıp artırmadığını belirleyerek literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlama, Finansal Tablo Manipülasyonu.

JEL Sınıflandırması: G30, M40, M41.

Bu dosyayı indir (10 (98).pdf)Tam Metin (PDF)[The Reliability of Financial Reporting within Corporate Governance: Evidence from Turkey ]275 Kb