YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Nowadays, the concept of sustainability appears in all branches of science and is used in every field. Sustainable growth, sustainable development, concepts of sustainable development began to place quite a lot in our daily lives. Environmental and social disasters that lead some companies, social media can spread quickly and public pressure on companies to create environmental destruction and social adversities to be responsive to consumers, businesses and observing their ways of doing business to intervene when necessarily enforced companies to be included in corporate sustainability activities.

To support Turkey's sustainable development and renewable energy will play a key role in the transition to a low carbon economy. For this reason, energy companies of the manufacturing sector that provide the main entry and reporting their activities should become a leader in sustainability. In the implementation section of the study, TOPSIS method examined contribution to the sustainability of the energy companies based on the different criteria; in the light of this information above, Zorlu Energy in Turkey was determined as the most contributed company to sustainability.

Keywords: Sustainability, Sustainability Reporting, Sustainability in Energy Companies.

Jel Classification: O13, P48, Q5.

ÖZET

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Enerji Şirketlerinin Sürdürülebilirliğe Katkısı ve TOPSIS Yöntemi ile Ölçümü

Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı tüm bilim dallarında karşımıza çıkmakta ve her alanda kullanılmaktadır. Sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gelişim kavramlar günlük hayatımızda oldukça çok yer etmeye başlamıştır.

İşletmelerin yol açtığı bazı çevresel ve sosyal felaketlerin, sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılarak işletmeler üzerinde kamuoyu baskısı oluşturması, tüketiciler çevresel tahribatlara ve sosyal olumsuzluklara tepkisiz kalmaması, işletmelerin iş yapış şekillerini gözlenmesi ve gerektiğinde müdahale etmesi; işletmeleri kurumsal sürdürülebilirliği faaliyetlerine dâhil etmelerini zorunlu kılmıştır.

Yenilenebilir enerji Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek ve düşük karbon ekonomisine geçişte kilit rol oynayacak sektörüdür. Bu sebepten üretim sektörünün ana girdisini sağlayan enerji şirketleri sürdürülebilirlik faaliyetlerinde ve raporlamasında da öncü olmak durumundadır. Çalışmanın uygulama bölümünde TOPSIS yöntemi kullanılarak enerji şirketlerinin sürdürülebilirliğe katkısı farklı kıstaslar baz alınarak incelenmiş olup; Türkiye’de sürdürülebilirliğe en çok katkısı olan şirket Zorlu Enerji olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlaması, Enerji Şirketlerinde Sürdürülebilirlik.

JEL Sınıflandırması: O13, P48, Q5.Bu dosyayı indir (11 (94).pdf)Tam Metin (PDF)[Sustainability Reporting Practiceses In Energy Companies With Topsis Method ]437 Kb