YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Tüm dünyada kimya endüstrisinde hızlı gelişmeler meydana gelmektedir. Kimya endüstrisinin bu önemine binaen bu çalışmada 2010 - 2013 yılları dahil olmak üzere bu yıllar arasında Borsa İstanbul (BIST)’da faaliyet gösteren kimya sektöründe yer alan firmaların finansal başarısızlık analizleri gerçekleştirilmiş ve bu uygulama için Altman Z endeksi kullanılmıştır. Bu endeks, analiz için bağımlı değişken olarak tercih edilmiş ve bazı finansal oranların bu bağımlı değişken üzerinde etkileri kimya sektörü için incelenmiştir. Yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda birçok değişken arasından toplam varlıklar içindeki net çalışma sermayesinin, stokların ve toplam borçların pay artışlarının firmaların finansal başarıları üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kimya Endüstrisi, Z Endeksi, Finansal Başarısızlık, Lojistik Regresyon

Jel Sınıflandırması: M40, M41,G33

Financial Failure Prediction Of The Firms Operating In Chemical Industry: Evidence From Istanbul Stock Exchange

ABSTRACT

There are considerable developments in chemical industry in all over the world. Given the present importance of the industry, in this study we conducted the financial failure analysis for the firms that operate in chemical industry and listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) during the period 2010 and 2013 by employing Altman Z score. This score has been preferred as the dependent variable for the analysis and the impacts of certain financial ratios on the index were examined. The results of the logistic regression analysis indicated that net working capital in total assets, inventories and debt level have significant impact on the financial success.

Keywords: Chemical Industry, Z Index, Financial Failure, Logistic Regression

Jel Classification: M40, M41,G33

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Kimya Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Mali Başarısızlık Tahmini: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama ]362 Kb