YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çok boyutlu performans ölçüm yöntemleri, geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin eksiklerini gidermek amacıyla finansal verilerin yanında finansal olmayan verileri de kullanarak tam bir değerleme imkânı sunan sistemlerdir. Dengeli Puan Kartı (DPK), çok boyutlu performans ölçüm yöntemlerinden bir tanesidir. Örgütsel strateji ile operasyonel ölçütleri birbirine bağlayan bir çerçeve içinde, geleneksel performans ölçütlerini gelecekteki finansal performansın temel göstergeleriyle bir araya getiren DPK, bir performans ölçüm ve yönetim sistemi olarak değer kazanmış, strateji geliştirme ve değerlendirme süreçleri için temel bir organizasyon aracı haline gelmiştir. Hizmet sektöründe çıktıların soyut verilere dayanması ve buna bağlı olarak performans ölçümünün zorluğu nedeniyle, çok boyutlu yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, denetim şirketlerinde DPK yaklaşımı ile performans ölçümüne ilişkin bir uygulama yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dengeli Puan Kartı, Çok Boyutlu Performans Ölçümü, Performans Ölçümü, Performans Değerleme.

JEL Sınıflandırması: L25, M41, M42

Performance Measurement Using Balanced Scorecard: A System Implementation in an Audit Firm

ABSTRACT

Multi-dimensional performance measurement systems offer a full valuation by using non-financial data alongside financial data in order to overcome the shortcomings of traditional methods of performance measurement. Balanced Scorecard (BSC) is one of the multi-dimensional performance measurement methods. By a framework linking operational metrics to organizational strategy, BSC combines traditional performance metrics with basic indicators of future financial performance. As a result, it has been appreciated as a performance measurement and management system, and has become an essential organizational tool for strategy development and evaluation processes. Multi-dimensional performance measurement methods are utilized in the service sector due to the intangibility of the output and difficulty of performance measurement accordingly. In this study, an implementation of BSC in audit firms has been conducted.

Keywords: Balanced Scorecard, Multi-Dimensional Performance Measurement, Performance Measurement, Performance Evaluation

JEL Classification: L25, M41, M42


Bu dosyayı indir (12.pdf)Tam Metin (PDF)[Dengeli Puan Kartıyla Performans Ölçümü: Bir Denetim Şirketi Uygulaması ]361 Kb