YOOtheme

Duyurular

ÖZET

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar’a göre, ana ortaklık bağlı ortaklık üzerinde kontrol gücünü elde ettiği tarihte konsolidasyon işlemine başlar ve kontrol gücünü yitirene kadar konsolidasyon işlemine devam eder. TFRS 10, ana ortaklığın bağlı ortaklık üzerindeki kontrol gücünün derecesinin belirlenmesi konusunda bilgiler içerir ve ayrıca edinim tarihinde ve edinim tarihinden sonraki dönemlerde uygulanacak olan konsolidasyon prosedürleri hakkında açıklamalar getirir. TFRS 10, edinim tarihinde şerefiyenin ve kontrol gücü olmayan payların ölçümü konusunda TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’ne atıf yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe standartları gerekliliklerine göre, edinim tarihinde uygulanacak olan konsolidasyon prosedürlerini incelemek ve edinim tarihinde şerefiyenin ve kontrol gücü olmayan payların değerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri karşılaştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: TFRS 10, TFRS 3, Konsolide Finansal Tablolar, Şerefiye, Kontrol Gücü Olmayan Paylar.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

Consolidation Procedures at the Date of Acquisition Under Consolidated Financial Statements Standard

ABSTRACT

According to TFRS 10 Consolidated Financial Statements, a parent company consolidates a subsidiary from the date on which the parent company first obtains control, and continues consolidating that subsidiary until the date on which control is lost. TFRS 10 includes guidance on how to determine the level of control over the subsidiary, on the other hand also includes consolidation procedures that should be adopted on and after the date of acquisition. TFRS 10 refers to TFRS 3 Business Combinations for measuring goodwill and noncontrolling interests at the date of acquisition. The aim of this study is to examine the consolidation procedures at the date of acquisition and compare the methods that could be applied for calculating goodwill and non controlling interests at the date of acquisition according to accounting standards.

Keywords: TFRS 10, TFRS 3, Consolidated Financial Statements, Goodwill, Noncontrolling Interest.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri ]312 Kb