YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, şirketlerin denetim komitesi özellikleri ile finansal raporların zamanlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla, 2007-2014 yılları arasında hisse senetleri Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören şirketlere ait 223 şirket- yıl verisi sabit etkiler modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, denetim komitelerinde görev alan üyelerin mesleki tecrübeye ve finansal uzmanlığa sahip olmasının finansal raporlama sürecindeki gecikmeleri kısalttığına işaret etmektedir. Ayrıca bulgular, denetim komitesinde görev alan üye sayısının artmasının finansal raporların sunum süresini uzattığını da ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetim Komitesi, Finansal Raporlama.

JEL Sınıflandırması: M42, M48.

A Different Perspective On Financial Reporting Timeliness

ABSTRACT

This study investigates the audit committee related factors that affect the timeliness of financial reports via a sample of public companies included in the Corporate Governance Index of the Borsa Istanbul between 2007 and 2014. The results derived from the fixed effects model suggest that the professional experience and financial expertise of audit committee members reduces the lag in financial reporting process. On the other hand, the findings suggest that the lag increases with the number of the members on audit committees.

Keywords: Auditing, Audit Committee, Financial Reporting.

Jel Classification: M42, M48.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Finansal Raporlama Zamanlılığına Farklı Bir Bakış ]324 Kb