YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Geleneksel eğitimde, öğrenci konuyu ilk kez sınıf içerisinde öğrenir, ardından öğrenilenlerin pekiştirilmesi ev ödevleriyle sağlanmaya çalışılır. Ters yüz edilmiş sınıf (flipped classroom) yaklaşımında ise öğrenci, sınıfa gelmeden önce ders ile ilgili video kayıtlarını izleyerek, konuyu öğrenip sınıfa gelir, sınıf içi saatlerde ise anlaşılmayan hususlar, uygulama ve örnekler üzerinde durulur. Geleneksel eğitimde eğitmen dersi veren bir bilgin konumundadır ve öğrenci genellikle izleyici pozisyonundadır. Tersyüz edilmiş sınıf yaklaşımında ise eğitmen, bir öğreticiden ziyade yönlendirici durumundadır ve dersler öğrenci odaklı işlenmektedir.

Çalışmada, ters yüz edilmiş sınıf yaklaşımıyla ilgili bilgiler verilip, konuyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, muhasebe eğitiminin bu yaklaşımla yürütülmesiyle ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Eğitim, Muhasebe Eğitimi, Ters Yüz Edilmiş Sınıf.

JEL Sınıflandırması: A20, M40, M41.

A New Approach Proposal In Accounting Education: Flipped Classroom

ABSTRACT

In traditional education, students first learn the subject in the classroom, and then the lessons that learned, tried to be establish with homework. In flipped classroom, students learn subject by watching video recordings before coming to classroom, the hours in the classroom is focused on incomprehensible considerations, application and examples. In traditional education, instructor is a scholar position and student is a viewer position. However, in flipped classroom instructor is a guide position rather than instructor and lessons are processed student-centered.

The purpose of this study is create awareness on subject by giving information about flipped classroom. As a result, some suggestions were made related to the implementation of accounting education with this approach.

Keywords: Traditional Education, Accounting Education, Flipped Classroom.

Jel Classification: A20, M40, M41.


Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Önerisi: Ters Yüz Edilmiş Sınıflar ]370 Kb