YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Riskin temel göstergesi olan volatilite, finansın en önemli konularından birini oluşturmakta ve bu durum piyasa aktörleri ve akademisyenler tarafından dikkatle izlenmektedir .

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1997 – 2014 yılları arasında volatilite alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Sonuçlar frekans ve yüzde tablosu olarak sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de volatilite üzerine 167 lisansüstü tez gerçekleştirilmiştir. Tezlerin 116’sı yüksek lisans, 51’i doktora tezidir. 117 tezin yayınlanmasına izin verilmiş iken 51’i izinsizdir. En çok kullanılan model 96 defa ile GARCH modelidir. En çok ele alınan endeks 58 defa ile BİST 100 endeksidir. En çok kullanılan veri sıklığı 96 defa ile günlük verilerdir.

Anahtar Kelimeler: Volatilite, Oynaklık, ARCH, GARCH, BİST, Lisansüstü Tez.

Jel Sınıflandırması: G0, G19

A Content Analysis About Master Theses And Dissertations In Volatility

ABSTRACT

Volatility that is the main indicator of the risk constitutes one of the most important issues of the finance and this situation is being watched closely by market participants and academics.

The main aim of this study is; to determine the study tendencies of the postgraduate and Phd thesis by examining postgraduate thesis were made the dates between 1997 – 2014 in Turkey. Results are presented as frequencies and percentages of the table. According to analyse results, 167 postgraduate and Phd thesis on volatlility were made in Turkey. 116 of them was post graduate thesis and 51 of them was Phd thesis. 117 thesis have permission to publish while 51 of the do not permission. The most widely used volatility calculation model is the GARCH model that was used 96 times.

Keywords: Volatility, ARCH, GARCH, BİST, Post Graduate Thesis

Jel Classification: G0, G19

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Volatilite Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi ]403 Kb