YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ’ler) çalışma sermayesi yönetimi ile karlılık arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Örneklemimiz, Bureau Van Dijk şirketinin Orbis isimli veri tabanında yer alan ve 2009-2013 dönemi boyunca 5 yıllık verisi olan Türkiye’deki 1.123 adet KOBİ’yi kapsamaktadır. Sistem-GMM tahmincileri ile dinamik panel veri analizinin sonuçları, nakit döngüsü ile karlılık arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’deki KOBİ’lerde çalışma sermayesinin etkin yönetimi karlılığı artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi, Karlılık, KOBİ’ler.

JEL Sınıflandırması: G30, G31, G32.

How Does Working Capital Management Affect the Profitability of Turkish SMEs?

ABSTRACT

This study investigates the relationship between working capital management and profitability for Turkish small and medium-sized enterprises (SMEs). Our sample includes 1,123 Turkish SMEs which have 5-year data for the period of 2009-2013 in Orbis database of Bureau Van Dijk. Results of dynamic panel data analysis with system-GMM estimators show that there is a negative relationship between cash conversion cycle and profitability. In other words, efficient working capital management increases profitability in Turkish SMEs.

Keywords: Working Capital, Profitability, SMEs.

Jel Classification: G30, G31, G32.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye’deki KOBİ’lerde Karlılığı Nasıl Etkiler? ]296 Kb