YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The phenomenon of match-fixing can be found in any field of sport contests. Match fixing not only weakens the joy of watching sport competitions for the fans, but also causes financial losses for the investors. Match fixing affects many sports in many different ways, but, within the confines of this study, the study will focus on the relationship between match- fixing activities and sport clubs’ stocks traded at the Istanbul Stock Exchange. In order to analyze the effects of football club related events caused by match-fixing activities on stock prices, this paper uses event study methodology by Brown and Warner. The empirical findings in this paper suggest that there are statistically significant abnormal returns around the publication date.

Keywords: Event study, Match-fixing activities, Stock market, Turkey.

Jel Classification: G11, G14.

Şike ile İlgili Yayınların Futbol Kulüplerinin Hisse Fiyatları Üzerindeki Etkileri: Türkiye'den Bir Örnek

ÖZET

Şike olgusu, spor müsabakalarının her alanında yer almaktadır. Şike faaliyetleri, spor severler açısından müsabakaların seyir keyfini zayıflattığı gibi yatırımcılar açısından da maddi kayıplara neden olabilmektedir. Dolayısıyla, şike olgusu ile birlikte spor kulüplerinin hisseleri arasındaki ilişkinin irdelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, şike olayları ile ilgili olan yayınlar ile hisse senetleri piyasasında işlem gören futbol kulüplerinin hisse senetlerinin fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Futbol Kulüpleri tarafından yapılan şikelerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için Brown ve Warner’ın olay çalışması metodolojisi kullanılmıştır. Bu çalışmanın ampirik bulguları, şike haberlerinin yayınlanması süreçlerinde hisse senedi fiyatlarında anormal getiriler olduğunu göstermektedir .

Anahtar Kelimeler: Olay çalışması, Şike, Hisse senetleri piyasası, Türkiye.

JEL Sınıflandırması: G11, G14.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Effects of Match-fixing Related Publications on Football Clubs’ Stock Prices: An Example from Turkey]596 Kb