YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Türkiye’de finansal yapı içerisinde bankaların yeri oldukça önemlidir. Bankalar piyasaların ihtiyaç duyduğu fonların sağlanmasında, değerlendirilmesinde ve finansal piyasaların sağlıklı bir biçimde işlemesinde önemli görevler üstlenmektedir. Bankalar, fonların sağlanması ve değerlendirilmesi açısından, Türkiye’de faaliyetlerini yürüten birçok işletmenin finansal yapıları içerisinde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı bankaların sektörlere göre kullandırdıkları krediler ile ekonomik büyüme arasında uzun ya da kısa dönemdeki ilişkilerin tespit edilmesi, söz konusu ilişkilere göre politika geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki bankaların 1999-2011 yılları arasında kullandırdıkları krediler içerisinde ilk 10 sırada yer alan sektörlere ait kredi miktarları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Panel Veri Analizi yapılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bankaların kullandırdığı krediler içinde ilk on sırada yer alan sektörler ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülürken, kısa dönemde herhangi bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Banka Kredileri, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi.

JEL Sınıflandırması: G21, O16, C33.

Relationship Between Economic Growth and Sector Based Credits Loaned by Banks in Turkey : (1999-2011)

ABSTRACT

Banks have a really remarkable position In Turkey's financial structure. Banks have significant tasks in both accomodation and evaluation of the fonds needed by the market, and operation of the market in a healthy way. They are also important for the financial structures of many firms operating in Turkey in terms of accomodation and evaluation of the fonds. Therefore, determining the short-term or long-term relationship between economic growth and the sectoral credits provided by banks, makes it possible to constitute policies based on these relationships. In this study, the relationship between the economical growth and the credit amounts that were provided by the banks to the top ten sectors (in credit amount) between 1999 and 2011 in Turkey were examined using the Panel Data Analysis. As a result, it is determined that there is a positive relationship between the provided credits and economical growth in long term but there is no such relationship in short term.

Keywords: Bank Credits, Economical Growth, Panel Data Analysis.

Jel Classification: G21, O16, C33.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye’deki Bankaların Sektörler Bazında Kullandırdıkları Krediler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1999-2011 ]389 Kb