YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Choice of retirement plan determines one’ choice on retirement income and its financing. Once one decides about a retirement plan, one has to abide by it. Early in one’s career, one may be in a low-paying job, struggling to make ends meet. Consequently, the individual may feel that he or she does not have enough income. Individual Pension System (IPS) is an additional income for retirement. This study aims to analyze the factors affecting the decision to join IPS in Bursa province in Turkey. A questionnaire was administered using simple random sampling to 350 people asking what their plans were, what they were doing at the moment for retirement and what they were thinking about IPS. Four factors have been found to be important for the decision to join the IPS. These were marital status, risk-taking character, financial knowledge and investment/spending ratio. The findings of the study demonstrated that an individual, who had the above-mentioned features, had a possibility of approximately 76% to join IPS.

Keywords: Individual Retirement, Behavioral Economics, Financial Economics.

Jel Classification: G02, G11, G22.


Bursa’da Kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemine Girişini Etkileyen Faktörler

ÖZET

Emeklilik planı, kişilerin ne kadar emekli geliri istedikleri ve bu geliri nasıl finanse edeceklerini belirlemek için yaptıkları plandır. Bu nedenle kişiler çalışma hayatları boyunca emeklilik dönemine dair plan yapmak zorundadırlar. Diğer taraftan, çalışma hayatlarında kişiler düşük maaşlı işlerde çalışabilir ya da işsiz kalacaklarını düşünebilirler. Bu gibi durumlarda kişiler sıkıntıya düşmemek için “extra” gelire ihtiyaç duyarlar. Bireysel Emeklilik Sistemi kişilere “extra” gelir imkânını sunar. Bu çalışma, kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemine girip girmeme kararlarını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Basit rassal örnekleme tekniği ile Bursa’da 350 kişiye anket uygulanmış ve kişilerin emeklilik dönemi için plan yapıp yapmadıkları ve sistem için düşüncelerinin neler olduğu tespit edilmiştir. Dört faktörün, kişilerin sisteme giriş kararlarını etkilediği belirlenmiştir. Bunlar; medeni durum, risk-sever olup olmama, finansal bilgi düzeyi ve kişilerin yatırım/harcama oranı değişkenleridir. Kişi eğer evliyse, yatırım kararlarında riski göze alabiliyorsa, finansal bilgi düzeyi yüksekse ve harcamalarının önemli bir kısmını yatırıma yönlendiriyorsa, Bireysel Emeklilik Sistemine girme olasılığı %76’dır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik, Davranışsal Ekonomi, Finansal Ekonomi.

JEL Sınıflandırması: G02, G11, G22.

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Factors Affecting People’s Entrance To Individual Pension System In Bursa ]865 Kb