YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

In this study, the existence of audit expectations gap between auditors and the beneficiaries of the audit services is investigated in Turkey. Bankers and investment analysts are defined as the primary user groups of audit services to analyze the existence of the audit expectation gap. The existence of the audit expectations gap, types of gap and the areas in which the gap occurs are determined. As a result, the study found out that there is both the reasonableness gap and the performance gap between auditors and users of audit reports. The independent audit education and the experience are two main factors that can significantly reduce the reasonableness gap.

Keywords: Audit, Audit expectation Gap, Reasonableness Gap, Performance Gap, Turkey.

Jel Classification: M42, M41.

Türkiye’de Denetim Beklenti Boşluğu

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye’de denetçilerle denetim hizmetinden yararlananlar arasında denetim beklenti boşluğunun varlığı incelenmiştir. Denetim beklenti boşluğunun tespitinde bankacılar ve yatırım analistleri temel gruplar olarak belirlenmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre, denetim beklenti boşluğunun varlığı, türleri ve boşluğun oluştuğu alanlar belirlenmiştir. Sonuç olarak, çalışma denetçiler ve denetim hizmetinden yararlananlar arasında hem makul boşluk hem de performans boşluğunun olduğunu göstermektedir. Analiz sonuçları ayrıca, denetim eğitiminin ve denetçi tecrübesinin makul boşluğu düşürmede etkili olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetim Beklenti Boşluğu, Makul Boşluk, Performans Boşluğu, Türkiye.

JEL Sınıflandırması: M42, M41

Bu dosyayı indir (12.pdf)Tam Metin (PDF)[The Audit Expectations Gap in Turkey ]228 Kb