YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Firma değerini belirlemede farklı yöntemler bulunmakla birlikte, bu yöntemlerde temel amaç en doğru firma değerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada firma değerinin tahmininde tarihi verileri kullanan değerleme yöntemlerinden karşılaştırmalı değerleme yöntemi diğer adıyla piyasa çarpanları yöntemi incelenmiş, çalışma kapsamında yer alan uygulamada yöntemin firma değeri tespitindeki başarısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada BIST dokuma, giyim eşyası ve deri sanayii sektöründe 2003-2012 yılları arasında faaliyetlerini devam ettiren 20 firmaya ait veri seti kullanılarak, 03.05.2013 tarihinde halka arz olan ROYAL HALI’ nın değer tahmini yapılmış ve piyasa çarpanları ile firma değeri tahminin başarısı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Firma Değeri, Piyasa Çarpanları, BIST Dokuma Sanayi.

JEL Sınıflandırması: G11, G30, L67.

Firm Valuation Using Market Multipliers: Evidence from Apparel And Leather Industry in Istanbul Stock Exchange

ABSTRACT

There are different methods for determining the firm value. Although these methods vary, the main purpose here is to determine the true value of the firm. In this study, a comparative valuation method, that is also called market multipliers, is used for determining the value of corporations. We used data set of 20 firms operate in textile, clothing and leather industry in Istanbul Stock Exchange during the period 2003 and 2012. We estimated the value of ROYAL HALI Co. which was offered to public in March 2013 and discussed the robustness of model for corporate valuation.

Keywords: Firm Value, Market Factors, Istanbul Stock Exchange (BIST), Apparel and Leather Industry.

Jel Classification: G11, G30, L67.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Firma Değerinin Piyasa Çarpanları ile Tahmin Edilmesi: BIST Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri Sanayii Sektöründe Bir Uygulama ]315 Kb