YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, kar yönetimi üzerinde firma büyüklüğü ve borçlanmanın etkisini incelemektir. 2009-2012 yıllarını kapsayan ve Borsa İstanbul’da kayıtlı 230 firma verisinden yararlanılan çalışmada regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada firma büyüklüğü göstergesi olarak toplam varlıklar ve borçlanma göstergesi olarak da borçlanma oranı kullanılmıştır. Kar yönetiminin ölçümünde ise isteğe bağlı tahakkuklar kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kar yönetimi ile firma büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Buna karşın kar yönetimi ile borçlanma oranı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kar Yönetimi, Firma Büyüklüğü, Jones Modeli, Borsa İstanbul.

JEL Sınıflandırması: M41, M42, G30.

Impact of Firm Size Indebtedness on Earnings Management

ABSTRACT

The main purpose of this study is to investigate the effects of firm size and indebtedness on earning management. In the study including 2009–2012 periods and data’s of 230 of Listing Istanbul, regression analysis is used. In the study total assets are used as proxy for firm size and indebtedness ratio is used as proxy for indebtedness. Discretionary accruals are used to measure the earning management. According to the results of the study, there is a positive relationship between the earning management and the firm size. However, there is a negative and statistically significant relationship between the earning management and the indebtedness.

Keywords: Earning Management, Firm Size, Jones Model, Listing Istanbul.

Jel Classification: M41, M42, G30.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Firma Büyüklüğü Ve Borçlanmanın Kar Yönetimi Üzerindeki Etkisi ]226 Kb