YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Türkiye’de KOBİ düzeyinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan yaklaşık 2000 tesis bulunmaktadır. Bu işletmelerin, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış finansal tablolarını KOBİ TFRS’ler çerçevesinde düzenleyebilmeleri için, ilk geçiş aşamasında Bölüm 35: KOBİ TFRS’ye Geçiş standardına uygun olarak raporlama yapmaları gerekmektedir. Çalışma, bir su ürünleri yetiştiricisi işletmenin KOBİTFRS’ye ilk geçiş işlemlerini incelemekte ve KOBİ TFRS Bölüm 35: KOBİ TFRS’ye Geçiş standardına uygun muhasebe kayıtlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri Yetiştiriciliği, KOBİ TFRS, Bölüm 35, Muhasebe.

JEL Sınıflandırması: M41, M48

Implementation of the First Time Transition to TFRS for SMEs in a Trout Hatchery

ABSTRACT

There are approximately 2000 aquaculture facilities that operate as SMEs in the Republic of Turkey. In order to arrange their financial statements within the framework of IFRS for SMEs, they need to make an initial transition towards IFRS for SMEs Section 35: Transition to IFRS for SMEs. This study analyses the transition of an aquaculture firm and illustrates its accounting records within the framework of IFRS for SMEs.

Keywords: Aquaculture Industry, IFRS for SMEs, Section 35, Accounting.

Jel Classification: M41, M48.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Bir Alabalık Üretim Tesisinde Kobi TFRS’ye İlk Geçiş Uygulaması ]247 Kb