YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada Tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesinin olumlu ve olumsuz yanları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesine göre üretilmiş olan bilgilerin; bilgi kullanıcıları açısından taşıması gereken özellikler ve finansal istikrar yönlerinden olumlu ve olumsuz yanları değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili literatür incelemesi ile, tarihi maliyet değeri muhasebesi ve gerçeğe uygun değer muhasebesine göre hazırlanmış finansal tabloların birlikte sunulması durumunda; her iki yöntemin olumsuz yanlarının bertaraf edileceği ve finansal krizlerde sorumlu olarak muhasebeyi görenlerin argümanlarının büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi, Tarihi Maliyet Değeri Muhasebesi, Finansal İstikrar, Finansal Bilgilerin Güvenirliliği.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

Comparative Examination of Fair Value Accounting and Historical Cost Accounting in Perspective of Advantages and Disadvantages

ABSTRACT

In this study, it has examined that advantages and disadvantages of fair value accounting and historical cost accounting in comparatively. We discuss advantages and disadvantages of produced financial information according to fair value accounting and historical cost accounting in perspective of reliability, relavance, transparency, intelligibility, comparability, timeliness and financial stability. Literature review results of this study indicate that there are advantages and disadvantages both fair value accounting and historical cost accounting. We suggest that financial statements in fair value accounting and historical cost accounting should use together in order to get rid of disadvantages of both accounting regime.

Keywords: Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting ̧ Financial Stability, Reliability of Financial Information.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Avantaj ve Dezavantajları Açısından Gerçeğe Uygun Değer ile Maliyet Değeri Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ]227 Kb