YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Ülkemizde son yıllarda bağımsız denetim alanında önemli gelişmeler yaşanmış ve bu gelişmeler sonucunda sermaye piyasasında faaliyette bulunmayan ancak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kriterleri sağlayan işletmeler de bağımsız denetime tabi hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, vergi muhasebesi ve vergi denetimi anlayışının hakim olduğu ülkemizde TMS/TFRS’ye uyumlu hale dönüştürülmüş finansal tabloların bağımsız muhasebe denetiminin gerçekleştirilmesinde meslek mensubuna yol gösterici olabilecek bir örnek model oluşturmak, özellikli konular üzerinde durarak denetçiye yanlış beyan tespiti için önerilerde bulunmak ve bazı olası sorulara cevap aramaktır.

Anahtar Kelimeler:TMS/TFRS, Bağımsız Denetim Standartları.

JEL Sınıflandırması:M40, M41, M42.

Audit Model Characteristics of TASs/TFRSs Adapted Financial Statements

ABSTRACT

In recent year, there has been important developments in the independent audit area in Turkey. As a result of these developments, businesses that are not operate in the capital markets but provide the criteria determined by the Council of Ministers become subject to independent audit. The aim of this study is to create a model to guide professionals relating independent audit of financial statements that were adopted TASs/TFRSs, make recommendation to auditor for detection of misrepresentation and search answer stopossible questions.

Keywords:TASs/TFRSs, Independent Audit Standart.

Jel Classification: M40, M41, M42.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF) [TMS/TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri]205 Kb