YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Hospital management requires modern management approach. Hospitals as non-profit organizations have goals such as fulfilling available demand, providing rapid and comprehensive health care, and operating on a cost-covering basis. Reaching all these objectives is a great challenge for hospitals; that’s why they need to apply modern understanding and techniques of Controlling. In the first part of this study, examination of Controlling as an application-oriented science in management of a non-profit company is performed, where strategic and operative Controlling are also considered. In the second part, historical development of hospital Controlling applications in Germany is examined. In the following part, requirements of modern hospital management are analyzed. Fourth part of the article investigates special instruments of financial Controlling in hospitals. It becomes clear that Controlling tools support non-profit institutions to establish success and realize their goals. These methods make utilizing chances, possibilities, and challenges possible in the management of hospitals.

Keywords: Controlling, Non-profit organization, Portfolio-analysis, Balanced Scorecard.


JEL Classification: G11, I11, I18.

Controlling Araçlarının Alman Hastanelerinde Uygulanması

ÖZET

Hastane yönetimi modern yönetim yaklaşımı gerektirir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan hastanelerin mevcut olan talebi karşılama, hızlı ve kapsamlı sağlık bakımı sağlama ve maliyeti karşılayan bazda faaliyetlerde bulunma gibi hedefleri bulunmaktadır. Tüm bu hedeflere ulaşmak hastaneler için büyük bir mücadeleyi gerektirir, bundan dolayı hastaneler Controlling’in modern anlayış ve tekniklerini uygulama ihtiyacı duyarlar. Çalışmanın birinci bölümünde, kar amacı gütmeyen bir şirketin yönetiminde uygulama odaklı bir bilim olan Controlling’in stratejik ve operasyonel Controlling de dikkate alınarak incelenmesi gerçekleştirilmiştir . İkinci bölümde Almanya’daki hastane Controlling uygulamalarının tarihsel gelişimleri incelenmektedir. Takip eden bölümde modern hastane yönetiminin gereksinimleri analiz edilmektedir . Makalenin dördüncü bölümünde ise hastanelerde uygulanan finansal Controlling’in spesifik araçları araştırılmaktadır. Controlling araçlarının kar amacı gütmeyen kurumların başarı sağlamalarında ve amaçlarını gerçekleştirmelerinde destek oldukları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemler zorluklarla başa çıkabilmede, olası fırsatlar ve imkanları değerlendirmede hastane yönetimine imkan sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Controlling, Kar amacı gütmeyen kuruluş, Portföy analizi, Kurumsal performans karnesi.


Jel Classification: G11, I11, I18.

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF) [Application of Controlling Tools in German Hospitals]146 Kb