YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Yönetim sistemlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı, teknolojinin gelişimi ile beraber günden güne artmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımı bir taraftan işletmelere, üretim ve yönetim süreçlerini koordine etmekte kolaylıklar sağlarken diğer taraftan da her geçen gün daha karmaşık hale gelen süreçlerin kontrolü zorlaşmaktadır. Değişen hile türleri ve sürekli genişleyen işletme veri tabanları nedeni ile klasik denetim teknikleri, hilelerin ortaya çıkartılmasında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bilgi teknolojilerinin kullanımını içeren proaktif yaklaşımların hile denetiminde kullanılmaları ihtiyaç haline gelmektedir. Bu çalışmada, sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın satın alma verilerine dijital analiz yöntemlerinden Benford Kanunu uygulanarak satın alma bölümünde yapılmış olabilecek hileli işlemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analizin sonuçları söz konusu bölümde yüksek hile olasılığının olduğunu işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hile, Proaktif Hile Denetimi, Dijital Analiz, Benford Kanunu.

JEL Sınıflandırması: M40, M42.

The Importance of Information Technologies in Detecting Fraud and a Practice

ABSTRACT

Utilization of information technologies in business systems has been increasing associated with advancing technology. This progress provides great convenience to businesses to coordinate their business and management processes. On the other hand, business processes are getting more complex and controlling these processes is correspondingly getting more difficult. Classic audit techniques are no more sufficient to expose fraud because of expanding databases of businesses and changing fraud types. Therefore, proactive audit approach that utilizes information technologies in fraud detection is becoming necessary. In this study, we attempted to identify potential fraudulent transactions in a procurement department by applying Benford’s Law to related data. Results show that computer technologies could be successfully used to detect fraudulent transactions.

Keywords: Fraud, Proactive Fraud Detection, Digital Analysis, Benford’s

Jel Classification: M40, M42.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Hilenin Ortaya Çıkartılmasında Bilgi Teknolojilerinin Önemi ve Bir Uygulama]665 Kb