YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalışmada Türk sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketlerinin Solvency II’ye uyum konusundaki hazırlık seviyelerinin belirlenmesi ve Solvency II düzenlemelerinin Türk sigorta sektörü üzerinde beklenen etkilerinin tespit edilmesi amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde, yabancı şirketlerin Solvency II’ye uyum konusundaki hazırlık seviyelerinin, yerli şirketlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde, orta ölçekli şirketlerin Solvency II’ye uyum konusundaki hazırlık seviyelerinin de, küçük ölçekli şirketlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Solvency II’nin Türk sigorta sektörü üzerinde beklenen etkilerinin yüksek düzeyde olduğu, ancak söz konusu etkilerin şirketlerin faaliyet alanına, sermaye yapısına ve ölçeğine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yeterliliği, Solvency II, Türk Sigorta Sektörü, Hipotez Testi.

JEL Sınıflandırması: G22, G32, G33.

Capital Adequacy in the Insurance Business, and Assessment of Turkish Insurance Sector within the Scope of Solvency II

ABSTRACT

A survey study was performed in order to ascertain the levels of preparation of the (re)insurance companies, operating in Turkish insurance sector, to Solvency II, and to determine the expected effects of the Solvency II arrangements on the Turkish insurance sector. As a result of the research, it has been ascertained that, levels of preparation of the foreign companies are higher than those of the domestic companies, in view of compliance with Solvency II. Similarly, it has further ascertained that, levels of preparation of the medium-scaled companies are higher than those of the small-scaled companies, in view of compliance with Solvency II. Furthermore, the effects of Solvency II on Turkish insurance sector are expected to be high; however, the aforementioned effects do not differ meaningfully in view of the scopes of operation, capital structures, and scales of the same companies.

Keywords: Capital Adequacy, Solvency II, Turkish Insurance Sector, Hypothesis Testing.

Jel Classification: G22, G32, G33.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Sigorta Sektöründe Sermaye Yeterliliği ve Türk Sigorta Sektörünün Solvency II Kapsamında Değerlendirilmesi]2476 Kb