YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Muhasebe temelli geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin yetersizliği üzerine sermaye piyasalarında firma değerlemek için değer temelli performans ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de yeni bir yöntem olup daha önce uygulanmamış olan Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) yöntemini 2012 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören turizm sektörü firmalarına uygulamaktır. Çalışmanın sonucuna göre turizm sektörü firmalarının 2012 yılı için genel olarak değerlendirildiğinde hissedar değeri yaratamadıkları ve değer yaratmak yerine mevcut sermayelerini tükettikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA), Piyasa Katma Değeri (MVA), Finansal Performans Ölçüm Yöntemleri, Turizm Sektörü.

JEL Sınıflandırması: L25, G30

Performance Measurement with the method of Refined Economic Value Added (REVA): Evidence from Tourism Industry

ABSTRACT

The accounting-based traditional performance measures have been regarded as inadequate and value-based contemporary performance measures have been tried to be developed. In this respect, the main aim of this study, Refined Economic Value Added (REVA) which is a new method for Turkey is to evaluate on the tourisn sector companies traded on Istanbul Stock Exchange for the year of 2012. The REVA of the tourism companies listing in Istanbul Stock Index have been calculated by using the financial statements belong to 2012 period. According to the findings, evaluate on the tourism sector companies traded on Istanbul Stock Exchange for the year of 2012. The result of this study, tourism sector companies have not been failed to obtain shareholder value the year of 2012 and They have spent available capital instead of creating value.

Keywords: Refined Economic Value Added (REVA), Market Value Added (MVA), Financial Performance Measures, Hospitality Industry.

Jel Classification: L25, G30.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması]384 Kb