YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Borsa İstanbul Gıda, İçecek Endeksinde işlem gören işletmelerin verimliliklerinin karşılaştırılması amacıyla endeksten seçilen işletmelerin finansal verimlilik değerleri 2010- 2012 dönemine ait her bir yıl için finansal oranları üzerinden Veri Zarflama Analizi ile ölçülmüştür. Uygulanan analizler neticesinde hem verimli hem de verimsiz işletmeler tespit edilmiş ayrıca verimsiz olanların potansiyel iyileştirme oranları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda ise her bir işletmeye ait verimlilik değerleri söz konusu dönem için Malmquist Endeksine göre karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde ÜLKER hem her bir yılda verimli bulunan hem de verimlilik değerleri sürekli artış gösteren tek işletme olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Performans Ölçümü, Borsa İstanbul Gıda, İçecek Endeksi (BIST XGIDA), Veri Zarflama Analizi, Malmquist Endeksi.

JEL Sınıflandırması: G32, L25, L81.

Measuring the Financial Performances of the Companies Listed on Istanbul Stock Exchange Food, Beverage Index via Data Envelopment Analysis and Their Comparison According to Malmquist Index

ABSTRACT

To compare the efficiency values of the companies listed on Istanbul Stock Exchange Food, Beverage Index; financial efficiency values belonged to the selected companies from the mentioned index are measured over the financial ratios for each year of 2010-2012 period by using Data Envelopment Analysis in the study. Hence; both efficient and inefficient companies are determined according to the analyses applied additionally the potential improvement ratios are calculated for the inefficient ones. Consequently; the efficiency values of each company are compared via Malmquist Index for the mentioned period at the end of the study. Due to the analyses held; ÜLKER is determined to be the only company both being efficient for each year and having continuously increasing productivity values.

Keywords: Efficiency, Measuring Performance, Istanbul Stock Exchange Food, Beverage Index (BIST XGIDA), Data Envelopment Analysis, Malmquist Index.

Jel Classification: G32, L25, L81.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Borsa İstanbul Gıda, İçecek Endeksine Kote İşletmelerin Finansal Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü ve Malmquist Endeksine Göre Karşılaştırılması]479 Kb