YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Commitment to sustainable development and adopting sustainability issues have strategic importance in current global competitive environment. Sustainability reports which have come out recently, take environmental and social performance of companies as well as financial performance into account and show firms’ efforts towards sustainable development. The aim of this study is to evaluate the sustainability performance of banks in Turkey that issue sustainability report by using grey relational analysis method. In this context, the specified ratios relating to banks’ economic, environmental, and social performance were compiled from the banks’ sustainability reports of 2011. Banks performances have been analyzed based on 3 financial, 2 social and 4 environmental ratios and banks have been listed based on their sustainability performance. According to the sustainability performance of banks, TSKB ranks first and is followed by Garanti Bank and Akbank respectively.

Keywords: Corporate sustainability, sustainability performance, performance evaluation, grey relational analysis.

Jel Classification: C6, M10, M14, M41.

Türkiye’de Bankaların Sürdürülebilirlik Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

ÖZET

Küresel rekabet ortamında sürdürülebilir kalkınmaya bağlılık ve sürdürülebilirlik konularını benimsemek stratejik öneme sahiptir. Son yıllarda ortaya çıkan sürdürülebilirlik raporu finansal performansa ek olarak şirketlerin çevresel ve sosyal performanslarını dikkate almakta ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çabalarını göstermektedir. Bu çalışmada sürdürülebilirlik raporu yayınlayan bankaların sürdürülebilirlik performanslarının gri ilişkisel analiz yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bankaların 2011 yılı sürdürülebilirlik raporlarından ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarına ilişkin belirlenen oranlar derlenmiştir. Bankaların performansı 3 finansal, 2 sosyal ve 4 çevresel orana göre analiz edilmiş ve bankalar sürdürülebilirlik performansına göre sıralanmıştır. Yapılan analizin sonucuna göre TSKB sürdürülebilirlik performansı açısından ilk sırada yer alırken bunu, Garanti Bankası ve Akbank takip etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik performansı, performans değerleme, gri ilişkisel analiz

Jel Sınıflandırması: C6, M10, M14, M41.

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Evaluation of Banks’ Sustainability Performance in Turkey with Grey Relational Analysis]343 Kb