YOOtheme

Duyurular

ÖZET

31.Aralık 2000 tarihinde Enron’un bilançosunda görülen muhasebe hilelerinden sonra 2001 ve 2002 yıllarında dünyayı etkileyecek büyük muhasebe krizleri başlamıştır. Amerika’da Enron, WorldCom, Adelphia, Qwest, Avrupa’da Parmalat, Royal, AG gibi kendi sektöründe büyük dev firmalar bu krizden etkilenmişlerdir. Bu noktada muhasebe hilelerinin önlenebilmesi için şirketler bir takım araçlardan yararlanmaktadır. Bu araçlar iç denetim, iç kontrol, bağımsız denetim, ihbar hatları, tesadüfi, özel hata ve hile inceleme birimleri gibi sayılabilinmektedir. Bu çalışma ile muhasebe hilelerinin önlenmesinde kullanılan araçlar incelenmektedir. Bunun için BİST’deki şirketler üzerinde bu araçların kullanılabilirliliğini ve en etkili aracı tespit etmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Hileleri, İç Denetim, Bağımsız Denetim, İç Kontrol.

JEL Sınıflandırması: M41, M42.

Used Tools In Preventing Accouniıng Frauds: A Research On Companies That Are Traded On BIST


ABSTRACT

After accounting frauds detected in Enrons’ balance sheet on December 31, 2000, in the following years of 2001 and 2002, substantial accounting crises affecting the whole world emerged. Huge companies of their own sectors such as Enron, WorldCom, Adelphia, Owest in the US; Parmalat, Royal, AG in Europe were influenced by the crises. At this point, in order to increase the functuonality of audit firms some instruments are used. These are internal audit, internal control, external audit, notification lines, special units analyzing fraud and errors. In this article, those instruments, designed to eliminate accounting frauds, are being studied, examining the suitability of them for the companies listed in Istanbul Stock Market - Borsa Istanbul (BIST).

Keywords: Accounting Frauds, Internal Audit, External Audit, Internal Control.

Jel Classification: M41, M42.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma]737 Kb