YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Stability of the financial sector is a matter of debate nowadays. Notably, decision of capital investing in order to hedge against various types of risks is a major problem for the banks. At this phase, stress testing is a basic method to determine whether the capital ratios of the banks are adequate or not.

Stress testing, naming in the context of FSAP (Financial Sector Assessment Program)for the first time, was included in the financial stability reports of the developed countries especially in the parts of financial analysis issues. Firstly, they only took part in FSAP partially; thereafter they were used as a tool for financial sector stability analysis by regularity organizations like IMF (International Monetary Fund) and World Bank and also by senior management. Being used for the financial analysis of the banking sector especially in the developing countries like Turkey, stress tests will be analyzed theoretically in this study.

Anahtar Kelimeler: Banking Sector, Financial Stability, Risk Management, Stress Tests.

JEL Sınıflandırması: G17, G21, C53.

Bankacılık Sektörü Finansal İstikrar Analizleri: Stres Testi Metodu

ÖZET

Günümüzde bankacılık sektörü için finansal istikrar konusu çok tartışılan bir konudur. Özellikle bankaların değişik risklere karşı ne kadar sermaye ayırmaları gerektiği hususu bankalar için önemli bir sorundur. İşte bu aşamada, olası krizler karşısında bankaların bulundurdukları sermaye miktarlarının yeterli olup olmadığını tespit etmede temel tekniklerden biri stres testleridir.

1999 yılında IMF ve Dünya Bankası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği FSAP (Finansal Sektör Değerlendirme Programı) kapsamında ilk defa dile getirilen stres testleri daha sonra gelişmiş ülkelerin finansal istikrar raporlarında özellikle risk analizi kısımlarında geniş yer bulmaya başladı. Başlarda sadece, FSAP’ın bir bölümünde kendine yer edinen stres testleri, daha sonra IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası gibi düzenleyici kuruluşlar ve üst düzey yöneticiler tarafından finansal istikrar analizlerinin yapılmasında bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Çalışmada bankacılık sektörünün finansal istikrarının analizlerinde kullanılan ve özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için yeni bir yaklaşım olan stres testleri kuramsal açıdan incelenecektir.

Keywords: Bankacılık Sektörü, Finansal İstikrar, Risk Yönetimi, Stres Testleri.

Jel Classification: G17, G21, C53.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Financial Stability Analysis in Banking Sector: A Stress Test Method]384 Kb