YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Süreğenlik, bir şok karşısında ele alınan zaman serisinin önceki dönem seviyesine ya da ortalamasına geri dönme hızıdır. Bu nedenle, süreğenliğin önemine ilişkin tartışmalar makroekonomik politikaların değerlendirilmesinde merkezi bir role sahiptir. Bu çalışma, hem exante reel hem de expost reel olmak üzere, Devlet İç Borçlanma Senetleri faizi süreğenliğini Marques (2004) ve  Dias ve Marques (2010) tarafından geliştirilen parametrik olmayan yaklaşımla ve hareketli ortalama ile kayan pencereler yöntemine dayanan ortalamaları kullanarak incelemektedir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye ekonomisi için hem exante hem de expost reel faiz oranları yüksek bir süreğenliğe sahiptir. 2011 yılı başı itibariyle her iki reel faiz oranının da süreğenliği azalmaktadır. Bu durum, tüketim temelli varlık fiyatlandırma modeli çerçevesinde ele alındığında, Türkiye ekonomisi için kredi büyümesinin büyük boyutlara ulaştığı ve tasarruf oranlarının gerçekten de rahatsız edecek derecede düşük seyrettiği bu dönem için oldukça tutarlı bir sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Süreğenlik, Reel Faiz, Ortalamaya Dönme Eğilimi.

JEL Sınıflandırması: E43, E44.

The Persistence of Real Interest of Government Domestic Debt Securities in Turkey: A Nonparametric Application

ABSTRACT

Persistence is the turnover speed of the time series undertaken in case of a shock to a previous term level or its average. Therefore, discussions related to the significance of persistence have a central role in macroeconomic policies assessment. By using a non-parametric approach developed by Marques (2004) and Dias and Marques (2010), this study is analyzed the persistence of both ex ante and ex post real interests of Government Domestic Debt Securities via means which are based on moving average and sliding window approach. Findings show that, both ex ante and ex post real interest rates have a high persistence for Turkish economy. Either real interest rate persistence is on serious decrease as of the beginning of 2011. This situation, when dealt with consumption based asset pricing model frame, is a notably consistent results for this term during which the credit growth has reached large sizes and the savings ratio has been inconveniently low.

Keywords: Persistence, Real Interest Rate, Mean Reversion.

Jel Classification: E43, E44.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye’de Devlet İç Borçlanma Senetleri Reel Faizinin Süreğenliği: Parametrik Olmayan Bir Uygulama ]196 Kb