YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak ve inançlarından dolayı geleneksel finansal pazarlardan uzak duran yatırımcıları cezbetmek için uygun araçlar olarak kabul edilmektedir. Bu faizsiz finansal araçlar arasında en yaygın olarak faizsiz bono olarak da adlandırılan sukuk kullanılmaktadır. Sukuk, Ortadoğu’da ortaya çıktıktan sonra özellikle Malezya’da hızla yayılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de henüz uygulanmaya başlanan sukuk incelenmiş, çeşitleri ve vergilendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve yürürlükteki mevzuat detaylı şekilde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sukuk, Faizsiz Finansal Araçlar, Kira Sertifikası.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, F65.

Sukuk As A New Financial Instruments: Types, Application And Taxation Of Turkey

ABSTRACT

Non-interest bearing financial instruments to diversify their portfolios and their faith away from traditional financial market standing as a convenient means to lure investors will be accepted. This is the most common among non-interest bearing financial instruments referred to as Islamic bonds Sukuk are used. Sukuk in Malaysia, especially in the Middle East after the occurrence spread quickly. In this study, the sukuk yet been implemented in Turkey are examined, types and descriptions have been made regarding the taxation. Within the scope of this study, the relevant literature has been reviewed and the legislation in force has been examined.

Keywords: Sukuk, Non-Inseterst Financial Instrument, Lease Certificate.

Jel Classification: M40, M41, F65.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi]245 Kb