YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

This paper examines the relationship between firm location and monthly return correlations of Borsa Istanbul’s stocks during the period between January 2005 and September 2011. These firms are also included in Borsa Istanbul (BIST) City Indices. Following Pirinsky and Wang (2006) model, we find similar results which show that stock returns of firms show a strong degree of co-movement with stock returns of other firms located in the same city. In our analysis, we also try to explain local comovement with financial sophistication and foreign investors. As the ratio of equity investors to population for city increases, local comovement also increases. Similarly, as the ratio of institutional equity investors to total equity investors for city increases, local comovement also increases. Although insignificant, when the ratio of foreign equity investors to total equity investors for each stock increases local comovement decreases. Our results are consistent with prior literature. Location is an important determinant of stock returns for BIST and this information is important for portfolio diversification.

Keywords: Borsa Istanbul, geography, financial sophistication, foreign investors, stock market, composite leading indicators.

Jel Classification: G02, G10, G11.

 

Borsa İstanbul Hisse Senedi Getirilerinin Coğrafyası

ÖZET

Bu çalışma Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında (BIST) işlem gören şirketlerin aylık getirileri ile bu şirketlerin coğrafi konumları arasındaki ilişkiyi analiz eder. İncelenen dönem Ocak 2005 ile Eylül 2011 tarihleri arasındaki dönemdir. İncelenen şirketler aynı zamanda BIST şehir endeksleri içerisinde yer alan şirketlerdir.  Pirinsky ve Wang (2006) tarafından kullanılan yöntem analiz yöntemi olarak seçilmiştir ve benzer sonuçlar bulunmuştur. Aynı coğrafi bölgede yer alan şirketlerin getirileri arasında ortak yönlü bir hareket söz konusudur. Hisse senetlerinin getirileri arasındaki bu ortak yönlü hareket finansal uzmanlık ve yabancı yatırımcılar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Analizlere dahil şehirler için, ilgili şehirdeki hisse senedi yatırımcısının şehir nüfusuna oranı arttıkça ortak hareket artmıştır. Benzer şekilde hisse senedi kurumsal yatırımcı sayısının şehir nüfusuna oranı arttıkça da artış izlenmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmamış olmasına rağmen, ilgili hisse senedinde yabancı yatırımcı sayısının toplam yatırımcı sayısına oranı arttıkça getiriler arasındaki ortak hareket azalmıştır. Analiz sonuçları literatür ile tutarlıdır. İMKB için şirketlerin coğrafi konumları hisse senedi getirilerini belirleyen bir etkendir.

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul,  coğrafya, finansal uzmanlık, yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasası, bileşik öncü göstergeler endeksi.

JEL Sınıflandırması: G02, G10, G11.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[The Geography of Borsa Istanbul Stock Returns]308 Kb