YOOtheme

Duyurular

Ö̈ZET

KOBİ’ler birçok ekonomide en çok konuşulan konulardan birisidir. Ülke ekonomilerine önemli katkı sağlamakta ve toplam işletme sayıları içerisinde sayısal açıdan oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Ekonomik hayat açısından oldukça önemli olan KOBİ’ler en çok finansal sorunlarla gündeme gelmektedir. Çünkü KOBİ’lerin ciddi finansal sorunları vardır. KOBİ’lerde finansal sorunlar olmakla birlikte daha da önemlisi KOBİ’lerde finansal yönetim sorunları olmasıdır.

Bu makalede Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Hatay illerimizde faaliyet gösteren KOBİ’lerde kriz öncesi, kriz süreci ve kriz sonrası dönemlerdeki finansal yönetim uygulamalarının yeterli olup olmadığını araştırmak amacıyla uygulanan anketten elde edilen verilerin analizi yapılmış ve elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen başlıca sonuçlar finansal yönetici yetersizliği, finansal yönetimin yetersizliği ve finansal yönetim uygulamalarında yetersizlik olduğu şeklinde ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansal Yönetim, KOBİ’lerde Finansal Yönetim.

JEL Sınıflandırması: M13, G32, G39.

Financial Management Applications In Small And Medium Sized Enterprises (SMEs)

ABSTRACT

SMEs are one of the topics in many economies who are most talked about. They contribute to the economies of countries much and they reach big numbers among all the businesses. SMEs which are vital for economic life often come to the agenda with their financial problems, because they have serious financial problems. However they have financial problems, more to the point they have financial management problems.

In this paper the data of a questionnaire on financial management applications with the aim to research the financial management applications in SMEs ,which operate in the South Anatolia Provinces Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep and Hatay, before, while and after financial crisis were analyzed. The main results of the research can be stated as lack of financial managers, lack of financial management and lack of financial management applications.

Keywords: SMEs, Financial Management, Financial Management in SMEs.

Jel Classification: M13, G32, G39.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Finansal Yönetim Uygulamaları]542 Kb