YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Yönetim kurulu ve üst yönetimde yer alan kadınların finansal performansı pozitif yönde etkilediğine ilişkin teoriler ve ampirik bulgular mevcuttur. Çalışmamızda, yönetim kurulunda yer alan kadın üyelerin oranının, kadın yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin içindeki kadın üyelerin oranının, üst yönetimde yer alan kadın üyelerin oranının, kadın CEO-genel müdürün finansal performansa etkisi panel veri analizi gerçekleştirilerek araştırılmış ve Türkiye'ye ilişkin ampirik bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Cinsiyet, Finansal Performans.

JEL Sınıflandırması: G30, G34, G38.

The Effects of Women in Board of Directors and Top Management on Financial Performance: Evidence From Turkey

ABSTRACT

There are some theories and empirical evidences regarding women in board of directors and top management affect financial performance positively. In this paper, we investigated the effects of percentage of female members in board of directors, female chairperson, percentage of independent female members in board of directors, percentage of females in top management, female CEO-general manager on financial performance through panel data analysis and empirical findings were obtained regarding Turkey.

Keywords: Board of Directors, Top Management, Gender, Financial Performance.

Jel Classification: G30, G34, G38.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimde Yer Alan Kadınların Finansal Performansa Etkisi: Türkiye'ye İlişkin Bulgular]453 Kb