YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Fair Value Accounting has been regarded by significant portion of academics and practitioners as a revolutionary approach to aid investors’ decision making abilities since it presents the current value of financial assets. Though proponents have long praised for the relevance strength, opponents of fair value have underlined the significant lack of reliability; therefore praised for historical cost accounting as a sound system constructed on robust pillars of prudence. With the more balanced structure of the Financial Accounting Standards Board on conservative versus fair value accounting issues, especially with the developments under FAS 155, FAS, and 157 to promote the use of mark-to-market, the financial world has shifted towards a more ‘subjective’ accounting. Even with the Enron case, having applied fair value has been linked with fraud. This paper discusses the ambiguous nature of fair value accounting and stresses the importance of historical cost accounting to avoid any potential future crisis.

Keywords: Fair Value Accounting, Mark-To-Market, Historical Cost.

JEL Classification: M41, M49.

Gerçeğe Uygun Muhasebe ile Maliyet Esaslı Muhasebe Karşılaştırılması: Hangisi Daha “Gerçek”?

ÖZET

Gerçeğe uygun muhasebe, finansal varlıkların güncel değerini yansıtması açısından akademisyen ve pratisyenler tarafından yatırımcıların karar verme süreçlerine verdiği destek ile devrim niteliği taşıyan bir yaklaşım olarak görülmekte. Savunucuları sağladığı alakalı bilgilerin önemini vurgularken, bilgilerin ihtiyatlı ve tam güvenilir olmamasından dolayı eleştirilere de maruz kalarak maliyet esaslı muhasebenin daha güvenli bir sistem olduğu öne çıkmaktadır. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınlamış olduğu FMS 155, 156 ve 157 ile birlikte ihtiyatlılık ile gerçeğe uygunluk noktasında biraz daha dengelenen finansal sistem, piyasaya göre ayarlamanın daha yaygın kullanılmasıyla birlikte eskiye göre daha “öznel” bir karakter edinmiştir. Enron vakasında bile gerçeğe uygun muhasebe uygulamaları ile hile bağlantısına rastlanmıştır. Bu çalışmanın amacı gerçeğe uygun muhasebenin belirsiz yapısını eleştirerek, ileride doğabilecek başka finansal krizleri önlemek adına maliyet esaslı muhasebenin önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Gerçeğe Uygun Muhasebe, Piyasaya Göre Ayarlama, Maliyet Esaslı Muhasebe.

Jel Sınıflandırması: M41, M49.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Fair Value versus Historical Cost: Which is actually more “Fair”?]357 Kb