YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüzde ekonomi, teknoloji ve iletişim alanlarında birçok gelişmeler mevcuttur. Bu gelişmelerin yanında, bilgi ve teknolojinin kötüye kullanılması nedeniyle, işletmelerde hile ve yolsuzluklar da son derece artmıştır. Bu olumsuzlukların ekonomik maliyetleri ise, her geçen gün büyümektedir. Bu hile ve yolsuzluklarla, geleneksel yöntemlerle mücadele etmek ve bunların önüne geçmek mümkün değildir. Adli Muhasebe olarak adlandırılan uzmanlık alanı, işletmelerde ortaya çıkan bu hile ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik, etkin bir araçtır.

Çalışmanın amacı, ülkemizde henüz yeni bir kavram olan, ancak Amerika ve Avrupa’da uzun zamandan beri uygulanan adli muhasebecilik mesleğinin kapsam ve özelliklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Adli Muhasebeci, Yolsuzluk, Umut Açığı.

JEL Sınıflandırması: M41, M4.

A Different Approach to Prevent Fraud and Embezzlement in Firms: Forensic Accounting

ABSTRACT

There is great improvements in the fields of economy, technology and communication. In addition to this improvements, frauds and embezzlements in firms have increased enormously because of abused information and technology. Financial costs of these adverse developments increase day by day. Therefore, it is not very likely to restrain and struggle against fraud and embezzlement by using old traditional methods. A specialized field called as forensic accounting is an effective tool to prevent frauds and embezzlements in firms.

The aim of this paper is to explain the extent and characteristics of forensic accounting, which has been practiced and utilized for many years in the USA and Europe but a new notion in our country.

Keywords: Forensic Accounting, Forensic Accountant, Embezzlement, Expectation Gap.

Jel Classification: M41, M42.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe]369 Kb