YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, İMKB 100 Endeksinde işlem hacmi ile getiri arasında dinamik ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla 26.10.1987 – 12.02.2013 dönem aralığında İMKB 100 Endeksinin günlük getirisi ile günlük işlem hacmi verileri analiz edilmiştir. Çalışmada, işlem hacmi ile getiri arasında uzun dönemli bir ilişki ortaya çıkmış ve işlem hacmi ile getiri arasında tek yönlü bir nedensellik elde edilmiştir. Seriler arasındaki ilişkiyi daha detaylı açıklamak adına etki tepki analizi ve varyans ayrıştırma tekniklerinin de kullanıldığı çalışmada, endeks fiyatlarındaki değişimin işlem hacmi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Getiri, İşlem Hacmi, Johansen Eşbütünleşme Analizi, VAR Analizi.

JEL Sınıflandırması: G10, C22.

The Relationship Between Trading Volume and Stock Return in Istanbul Stock Exchange

ABSTRACT

The aim of this study is to present a dynamic relationship between transaction volume and return. For that purpose, In the period of 26.10.1987 and 12.02.2013, the daily return and transaction volume data of ISE 100 index are analyzed. In this study, it is ensued that there is a long-term relationship between transaction volume and return and also obtained a one-way causality between transaction volume and return. In order to explain the relationship between series in more detailed way, impulse response analysis and variance decomposition techniques are also used in this study. Hence it is found that the changes of index prices are effective on transaction volume.

Keywords: Stock Return, Trading Volume, Johansen’s Cointegration Analyze, VAR Analyze.

Jel Classification: G10, C22.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi]2691 Kb