YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Lehman Brothers’ın Eylül 2008’de iflası sonrasında G20 ülkelerinin küresel finansal istikrarı yeniden oluşturma ve sistemdeki dengesizlikleri gidermek amacıyla başlattıkları çabaların sonuçları, Basel III olarak isimlendirilen yeni bankacılık kriterlerinin hazırlanmasıyla vermiştir.

Finansal kriz nedeniyle büyük bir maliyet ve sıkıntının doğması sonucunda bunların etkilerinin finans kesimi ile beraber ekonominin diğer alanlarına sirayet ederek uzunca bir süreye yayılması, bankacılık ve finans sisteminin gelecekte karşılaşılabilecek krizlere karşı daha dirençli olması gerektiğini göstermiştir. Bu amaçla, özünde bankacılık sektörü olmak üzere finans sisteminin daha sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla bankalarda likidite, sermaye kalitesinin arttırılması, ekonomik konjonktürün dikkate alınması ve sermaye yükümlülüğünün arttırılması gibi önemli reformların yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Basel III ile uluslararası bankacılık sistemine getirilmesi amaçlanan yenilikler ve öngörülen uygulama süreci, finans sisteminin ihtiyaçları bağlamında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Basel III, Bankacılık Düzenlemeleri, Sermaye Yeterliliği.

JEL Sınıflandırması: G18, G28, G32.

The Scope And Implementation Process Of Basel III Criteria, One Of The Banking Regulations Improved During Global Financial Crisis

ABSTRACT

After the bankruptcy of Lehman Brothers in September 2008, the results of the efforts of G20 countries in order to reproduce global financial stability and to resolve imbalances in the system, known as Basel III has given to preparation of the new banking criteria.

Spreading the effects of the emergence of major cost and inconvenience as a result of financial crisis to the other areas of economy with the financial sector for a long time period has shown that banking and financial system must be more resilient to crises arise in the future. For this purpose, in order to provide healtier and stronger structure to financial system especially banking sector, the neccesarity of making important reforms such as liquidity, improving quality of capital, taking into account the economic cycle has emerged. In this study, innovations and intended application process that aimed with Basel III to international banking system will be evaluated in the context of the needs of the financial system.

Keywords: Basel III, Banking Regulations, Capital Adequacy.

Jel Classification: G18, G28, G32.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Küresel Finansal Kriz Esnasında Geliştirilen Bankacılık Düzenlemelerinden Basel III Kriterlerinin Kapsamı Ve Uygulama Süreci]381 Kb