YOOtheme

Duyurular

ÖZET

İşletmeler risklerini dağıtmak, kârlılığını artırmak, diğer işletmelerin yönetimine katılmak gibi amaçlarla sermaye yatırımları yapmaktadırlar. Bu yatırımların en yaygınlarından birisi iştirak yatırımlarıdır. Bir iştirak yatırımında; yatırımcı işletme ve iştirakin finansal tabloları düzenlemesi, iştirak değerinin yatırımcının finansal tablosunda gösterilmesi, iştirakten gelen kâr veya zarar paylarının yatırımcı tarafından kaydedilmesi gibi konularda birçok sorun çıkmaktadır. İştiraklere yapılan yatırımların muhasebeleştirilmesini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardı düzenlemektedir. Bu çalışmanın amacı; iştiraklere yapılan yatırımların Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve TMS 28 Standardı açısından nasıl muhasebeleştirileceğini açıklayarak standardın getirdiği yeniliklerden kaynaklanan vergi etkilerinin muhasebeleştirmesini yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: İştirak, Muhasebeleştirme, TMS 28, Özkaynak Yöntemi.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49

Accounting For Investments In Associates

ABSTRACT

Businesses make capital investements for some objectives such as spreading the risks, increasing the profitabilty and participating the managements of other companies. One of the most common investments is associate investment. In an associate investment, various problems arise in the context of some issues such as the preperation of financial statements by investor and associate, the presentation of associate value in the investor’s financial statement and the recording the shares of investor’s profit or loss by the investors. Accounting for investments towards the associates are arranged by TAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures Standards. The purpose of this study is to explain how the accounting for investments towards the associates become recognition in terms of Uniform Accounting System and TAS 28 Standard and then to do accounting of the tax effects which stem from the reforms of these standards.

Keywords: Associate, Accounting, TAS 28, Equity Method

Jel Classification: M40, M41, M49

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin[İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi]373 Kb