YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Muhasebe bilgileri hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarına bilgiler sunmaktadır. Muhasebe açısından bu tarafların genel adı “bilgi kullanıcısı”dır. Bilgi kullanıcılarının kaliteli (doğru, güvenilir ve gerçeği yansıtan) bilgi kullanması muhasebenin temel amaçlarındandır. Muhasebe süreci sonucunda ortaya çıkan bilginin yukarıda açıklandığı üzere kaliteli olması amaçlanır. Bu açıdan bu çalışmada muhasebe manipülasyonu uygulamalarının muhasebe bilgi kalitesi üzerindeki etkileri sezgisel yöntemle irdelenmiştir ve olumsuz etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Manipülasyonu, Muhasebe Bilgi Kalitesi.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

Accounting Manipulation And Its Effects On The Accounting Information Quality

ABSTRACT

Accounting information provides information for both internal and external information users. Considering accounting, they are generally called “data users”. One of the main goals of accounting is to use correct, reliable and real information. As explained above, the information generated at the end of accounting process is aimed to be correct, reliable and real. In this respect, effects of accounting manipulation practices’ on information quality were analized with intuitive method and its negative effects are discussed in this study.

Keywords: Accounting, Accounting Manipulation, Accounting Information Quality.

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin[Muhasebe Manipülasyonu ve Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisi]398 Kb